Team Delta

Board of Governance

Mr. Anand Waghmare, Founder-Director
Mr. Milind Waghmare, Director
Mr. Adv. Shankar H Singe, Legal Adviser
Mr. Chandrkant Gaikwad, Financial Adviser
Mr. Rahul Kesarkar, Member
Mr. Devanand Indure, Member
Mr. Priyanaka Waghmare, Member


Zonal Coordinators-Members

Mr. Chandrkant Gaikwad, Maharashtra
Mr. Harishchandra, Karnataka 
Mr. Krishnkant Makwana, Gujrat
Mr. Romanprasadraj, Asaam
Mr. Avanish Shukla, Uttar-Pradesh

 

District Coordinators-Members

Mr. Prasad Pawar, Sangli
Mr. Uttam Singe, Kolhapur
Mr. Vinod Shinde, Solapur
Mr. Satish Kadam, Satara  
Mr. Amol Taur,Pune
Mr. Sakharam Shimple, Aurangabad
Mr. Vishal Shirsat, Buldhana
Mrs. Gauri Kulkarni, Nashik
Mr. Krishna Jagtap,Osmanabad
Mr. Gaurav Thorat, Amarawati
Mrs. Jyoti Borkar, Gondiya
Miss. Prajakta Bhujade,Bhandara 
Mr. Krsihna Kodage, Nanded
Mr. Abhijit Ghunkikar, Ratnagiri
Miss. Triveni Awal, Thane
 

 

Advertisements
%d bloggers like this: