जवाहर नवोदय विद्यालय पुणे; Vice Principle; प्रमीला ठाकुर मॅडम यांच्याशी मनसोक्त गप्पा;तसेच महत्वपूर्ण शैक्षणिक विषयांवरसुद्धा चर्चा केली.

सर्व विद्यार्थ्याना नवोदय च्या भेटीचा वेगळाच अनुभव मिळाला.

आनंद वाघमारे
संचालक;DIYD

Advertisements